Regulament de desfășurare al evenimentului November Notes in Social Media 2018 - BloggingTM

  1. Context general

Evenimentele organizate de echipa BloggingTM 2.1 au ca scop promovarea și dezvoltarea bloggerilor și vloggerilor, antrerenorilor și pasionaților de online, precum și a ideilor și tendințelor care exprima direcția și modul în care se va dezvolta domeniul pe care sunt organizate.

  1. Modalitatea de participare

2.1. Participanții la evenimentul November Notes in Scoail Media 2018 sunt persoane care s-au înscris și au plătit în prealabil taxa de participare la conferință sau sunt invitați ai echipei BloggingTM 2.1 și ai vorbitorilor. Inscrierea participanților se face completând formularul online de pe siteul https://bloggingtm.ro După completarea datelor de înscriere, participantul va primi un email cu instrucțiunii referitoare la efectuarea plății.

2.2.  Taxa de înscrie la evenimentul November Notes in Social Media 2018 difera în funcție de ocupația fiecărui participant. Astfel taxa de participare este în valoare de 50 lei. 

Taxa de participare la eveniment include accesul la toate prezentările din programul conferinței, pauză de prânz – dacă este trecută în program, pauzele de cafea, accesul la materialele și prezentările vorbitorilor incluși în program.

2.3. Taxa trebuie achitată în maxim 3 zile lucrătoare de la completarea formularului online, iar dovada plații este RECOMANDAT sa fie trimisă prin e-mail la adresa contact@bloggingtm.ro.

2.4. În cazul în care taxa de participare NU este achitată, înscrierea este anulată

3. Drepturile și obligățiile organizatorului și ale participanților

3.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.

3.2. Organizatorul se obligă să asigure participanților înscriși la eveniment, toate facilitățile oferite în pachetul de înscriere. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru intervențiile neanunțate ale vorbitorilor sau pentru cazul în care aceștia lipsesc de la eveniment, fără să anunțe în prealabil organizatorul.

3.3. Toate detaliile despre vorbitori și temele de discuție pot fi găsite pe siteul evenimentului.

3.4. Accesul la evenimente se face în intervalul orar destinat înregistrării participanților și în timpul pauzelor.

3.5. În cazul anulării evenimentului, organizatorul se obliga să restituie integral taxa de participare în interval de maximum 10 zile de la dată la care ar fi trebuit să aibă loc evenimentul.

3.6. În situația în care un participant nu mai poate participa la eveniment, taxa de participare se returnează în proporție de 70%, DOAR în cazul în care acesta trimite o cerere oficială organizatorilor cu cel puțîn 10 zile înainte de eveniment. În cazul în care participantul dorește să transfere participarea către altă persoană, acest lucru este posibil prin anunțarea organizatorului cu 5 zile înainte de eveniment.

3.7. Organizatorul conferințelor nu este responsabil pentru incidentele sau defecțiunile tehnice care apar în hotelul unde este contractat evenimentul și unde acesta urmează să se desfășoare. Pentru aceste situații răspunderea aparține sălii contractate.

3.8. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament, cu obligativitatea anunțării tuturor modificărilor, atât pe site cât și la locul de desfășurare a evenimentului.

3.9. Organizatorul nu este răspunzător de eventualele daune cauzate de produsele servite de locația contractată la pauză de prânz, de cafea sau cină de seară; și nu este răspunzător pentru starea de sănătate a participanților. De asemenea, organizatorul nu se face răspunzător pentru eventualele prejudicii sau pagube materiale datorate accidentelor de muncă, incendiilor, inundațiilor, scăpărilor de gaze sau incidentelor produse pe parcursul evenimentului la locația în care este contractat evenimentul.